Avís legal

Titular: Albert Vidal

Lloc: C/Progrès 11 Vilafranca del Penedès 08720

E-mail: hola@espaidecreació.com (assumpte: avís legal)

 

Aquest lloc web es per tots els públics.

A www.espaidecreacio.com en endavant “web” avisem que l’usuari ha de llegir atentament els articles tan d’avís legal, com de política de privacitat i de cookies per tal de quedar conforme amb les condicions esmenades.

Tant l’avís legal, com la política de privacitat poden estar lligades a canvis i actualitzacions sense previ avís, per el que la versió d’aquests textos i tot el contingut web pot ser diferent en cada moment que l’usuari accedeixi al lloc Web. Com a usuari, si vols estar al dia amb les esmenades actualitzacions, tens que llegir els textos legals cada vegada que accedeixis a la web.

Com a usuari estàs obligat i estàs compromès a no canviar el contingut web o  alterar el “copyright” sense consentiment exprés del Titular. Tens permís per comentar als articles on estigui indicat comentar. Prohibim, en tot el lloc web, el ús de paraules i/o frases ofensives en qualsevol idioma, així com l’ús d’imatges que no siguin qualificades per a tots els públics.

Així mateix, Espai de Creació no es fa responsable de la difusió i/o introducció de textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies o qualsevol altre element que els usuaris, com a comentaristes, poguessin introduir a la nostra web.

No ens fem responsables dels danys i perjudicis dels comentaris o qualsevol element dinàmic del lloc web.

 

Propietat intelectual

Aquesta web fa servir imatges, vídeos i gràfics de CC Creative Commons o pagats amb dret de reproducció, però en la gran majoria fem servir de pròpia creació; per tant, Espai de Creació, no permet la reutilització de cap contingut (text, vídeo, gràfics, etc.) sense el consentiment exprés i escrit del Titular.

Si en algún moment esteu interessats en fer servir algun element d’aquesta pàgina web heu de dirigir-vos a nosaltres amb un correu electrònic a la següent direcció:

Att. Contiguts de la web

Hola@espaidecreacio.com

Anomenant el vostre nom i DNI, la vostra adreça electrònica i el motiu per el que voleu reutilitzar alguna de les nostres creacions.

Si com a usuari, no estàs conforme amb les clàusules i condicions d’ús de la web, et demanem amablement que no facis ús d’aquesta web.

 

Accions en cas de no compliment de les normes de la web

En el cas que hi hagi alguna modificació o un ús indegut per part de l’usuari amb els continguts d’aquesta web, s’avisarà a les autoritats pertinents per tal de solucionar el problema el més aviat possible.